Trời đất rộng lớn bao la
Có qua có lại vốn là thiên nhiên
Kìa nhật nguyệt sáng liên miên
Dù cho nhỏ mọn cũng tuyền thâu qua

Dù cho đói khát thiết tha
Không cần thịt béo cũng là dưỡng nuôi
Dù cho lạnh lẽo muôn đời
Không cần áo tốt cũng thời che thân

Kìa người trí thức phân vân
Còn lo mệt nhọc tinh thần thông minh
Kìa điều trí xảo hiển danh
Còn gây nhiều hại chân tình ta đây

Nước kia suối nọ chảy đầy
Còn nghe được tiếng ngày nay bên bờ
Cười rồi ngửa mặt làm ngơ
Lòng càng thêm nhớ người xưa của mình


Nguồn: Ưng Trình và Bửu Dưỡng, Tùng Thiện Vương, Kỷ niệm đệ nhất bách chu niên, Huế - Sài Gòn, 1970
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)