Se lạnh chòi rơm
Giậu rào ác lặn
Chiều về nghiêng tựa lan can
Ngóng đồng xa mười dặm
Nẻo khuất ấy non ngàn
Nhớ từng hẹn
Trường đình nâng chén
Gió thu hiu hắt
Mưa bụi miên man
Rút ngọn roi đưa tặng
Sợ ca Tam điệp Dương Quan

Tháng ngày thấm thoắt
Đến hôm nay liễu đủ tầm vin
Há nhạt hứng hoạn đồ
Giang hồ được kế
Già lão buông cần
Dẫy có về nam hồng nhạn
Thư dù gửi, trời bể mênh mang
Nhưng mây dừng đọng tứ
Chịu sao núi Bắc sông Nam


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)