Bãi cát vắng tanh, gốc cỏ cũ
Xương vụn, giáo gẫy, đất vùi dở
Ma trơi từng đám chọc sương mù
Mây lặng thâu ngày, mưa chẳng đổ
Lộc cộc đầu lâu gió thổi va
Đốm máu còn in gò đất đỏ
Trận lớn năm xưa định cõi bờ
Tiếng trống xé trời, người chết rú
Quân giáp lá cà, khí còn hăng
Hùm dữ sa cơ thành chuột nhỏ!
Nhà Hán tính công bằng đầu lâu
Tướng quân phong hầu, lộc muôn hộ
Phách cứng ngàn năm chẳng chút vơi
Chiến địa đêm đêm gào gọi đó!


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)