別老友

別離無遠近,
臨老禁愁難。
欲去更回首,
川原增暮寒。

 

Biệt lão hữu

Biệt ly vô viễn cận,
Lâm lão cấm sầu nan.
Dục khứ cánh hồi thủ,
Xuyên nguyên tăng mộ hàn.

 

Dịch nghĩa

Chia tay không (nói) xa, gần
Tuổi già ngăn nỗi buồn thật khó
Muốn đi mà đầu ngoảnh lại
Vùng đồng bằng cái lạnh buổi chiều tối tăng

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Ly biệt chẳng xa, gần
Tuổi già buồn khó ngăn
Muốn đi đầu ngoảnh lại
Đồng tối giá băng tăng


Nguồn: Tùng Thiện Vương - Đời và thơ, Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Biệt ly, chẳng kể xa gần
Tuổi già đã đến, khó ngăn nổi sầu
Sắp đi lại ngoảnh nhìn nhau
Nghe chiều rét ngấm thêm vào vùng sông


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, NXB Thuận Hoá, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chia tay chẳng kể xa gần
Tuổi già khôn cản nỗi buồn quạnh hiu
Muốn đi lại ngoảnh quay đầu
Đồng sông cái rét cuối chiều căm căm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Thế

Xa Bạn Già

Đâu cũng có biệt ly,
Dầu già vẫn sầu bi.
Chân đi đầu ngoảnh lại,
Buồn đêm gió lạnh đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chia tay không kể xa hay gần,
Già tuổi ngăn buồn thật khó khăn.
Bước tới mà đầu muốn ngoảnh lại,
Ruộng đồng chiều tối lạnh căm căm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời