不寐絕句

淡茗殘香夜四更,
衰年見事易關情。
燈花豆人照無寐,
臥聽蝤蠐蝕木聲。

 

Bất mị tuyệt cú

Đạm mính tàn hương dạ tứ canh,
Suy niên kiến sự dị quan tình.
Đăng hoa đậu nhân chiếu vô mị,
Ngoạ thính tù tề thực mộc thanh.

 

Dịch nghĩa

Trà nhạt hương tàn, đêm sang canh tư
Tuổi suy yếu, thấy việc lòng dễ dính bận
Hoa đèn (như) hình người bằng hạt đậu chiếu vào (mình) không ngủ được
Nằm nghe tiếng mọt nghiến gỗ


Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Canh tư, trà nhạt, sợi hương chìm
Thấy việc, già suy, dạ khó yên
Hạt sáng hoa đèn soi chẳng ngủ
Nằm nghe tiếng mọt nghiến trong đêm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Hương phai sắc lạt buổi tàn canh
Già yếu nhiều khi nhạy cảm tình
Chiếu sáng bông đèn không ngủ được
Nằm nghe mọt cắn tiếng buồn tanh


Nguồn: Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lí xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương,
Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Canh tư trà nhạt sang hương tàn,
Thấy việc tuổi suy dễ bận lòng.
Ánh chiếu hoa đèn không ngủ được,
Nằm nghe mọt nghiến gỗ bên trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Canh tư trà nhạt hương tàn
Tuổi cao thấy việc lại càng bận tâm
Hoa đèn soi khó ngủ yên
Nằm nghe tiếng mọt suốt đêm nghiến hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời