白藤江

長江天險到如今,
百曲崩奔入海深。
勝策帝王三捷揍,
貪兵樓櫓萬船沉。
沿崖青壁雲霄起,
隘地蒼波日月陰。
一自關河攏戰罷,
中流依舊鳥星臨。

 

Bạch Đằng giang

Trường giang thiên hiểm đáo như câm (kim),
Bách khúc băng bôn nhập hải thâm.
Thắng sách đế vương tam tiệp tấu,
Tham binh lâu lỗ vạn thuyền trầm.
Diên nhai thanh bích vân tiêu khởi,
Ải địa thương ba nhật nguyệt âm.
Nhất tự quan hà long chiến bãi,
Trung lưu y cựu Điểu tinh lâm.

 

Dịch nghĩa

Dòng sông dài còn giữ thế rất hiểm yếu cho đến bây giờ
Trăm khúc quanh chảy băng băng đổ vào biển cả
Có kế sách đánh thắng, các đế vương ba lần thành công
Muôn chiếc thuyền có vọng lâ của bọn lính tham tàn bị đánh chìm
Trên những ngọn núi màu xanh đứng thẳng như những bức tường ven bờ, bầu trời cao vút
Giữa vùng đất hiểm trở, cuồn cuộn những con sóng biếc, mặt trời mặt trăng tối mờ
Từ khi trên ải và sông, cuộc chiến giành giữ đất đa chấm dứt
Giữa dòng sông, chòm sao Châu Điểu lại soi xuống sáng rực như xưa[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Sông dài hiểm yếu tận bây giờ
Trăm khúc về khơi nước cuộn xô
Tham bạo muôn thuyền chìm đáy thẳm
Đế vương ba bận lập công to
Men bờ, núi biếc trời mây vút
Trên mặt mòi xanh ác thỏ mờ
Từ buổi ải sông ngừng cuộc chiến
Giữa dòng sao Điểu sáng như xưa


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông dài hiểm yếu đến bây giờ,
Trăm khúc chảy băng đổ biển khơi.
Đất nước ba lần từng thắng giặc,
Vọng lâu thuyền vạn đáy chìm thôi.
Ven bờ ngọn núi xanh cao vút,
Cuồn cuộn sóng xanh nhật nguyệt mờ.
Chiến cuộc giữ nhà đà chấm dứt,
Giữa dòng Châu Điểu sáng ngời trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Sông dài thiên tạo đến ngày nay,
Trăm khúc hoà chung biển lớn này.
Tiên đế mưu hay ba hiệp thắng,
Xâm lăng tham bạo vạn thuyền bay.
Núi cao vách dựng vươn trời đất,
Thế hiểm sóng dâng vỗ tối ngày.
Non nước từ khi ngưng chiến trận,
Ngàn sao lại sáng giữa dòng đầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời