Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mao Bàng (2 bài)
- Nhược Ngu thiền sư (1 bài)
- Trương Lỗi (13 bài)
- Chu Bang Ngạn (16 bài)
- Triều Bổ Chi (4 bài)
Tạo ngày 30/09/2014 22:25 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 30/09/2014 22:26 bởi hongha83
Tông Lợi thiền sư 宗利禪師 (1055-1144) sinh năm Ất Mùi, niên hiệu Chí Hoà thứ 4 đời vua Nhân Tông triều Bắc Tống. Sư quê ở Cối Kê, tỉnh Chiết Giang, họ Cao 高, hiệu Nhất Tướng 一相, Sư thuộc đời thứ 20 tông Thiên Thai, đời thứ 3 chi phái Thần Chiếu, đệ tử của pháp sư Xứ Khiêm. Năm Tân Sửu (1061) niên hiệu Gia Hữu thứ 6, Sư mới lên 6 tuổi, bèn xuất gia tại núi Thiên Hoa. Sau khi thọ giới cụ túc, Sư đến Tô Châu, tham học với pháp sư Thần Ngộ Xứ Khiêm (1011-1075) tại núi Nam Bình, tinh tấn tu sám pháp suốt ba năm. Sau khi tu sám xong, Sư đến chùa Linh Chi ở Tây Hồ, tham yết Luật sư Nguyên Chiếu (đệ tử của đại sư Xứ Khiêm), thọ thêm giới pháp. Không lâu sau, Sư đến chùa Bích Tiêu ở Tân Thành, chuyên tu niệm Phật Tam Muội trong thời gian mười năm. Sư lại đến những núi Thiên Thai, Nhạn Đãng, Thiên Phong...…