山居百詠其百

山居獨處樂天真,
明月清風轉法輪。
一大藏經都說盡,
不知誰是箇中人。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 100

Sơn cư độc xứ lạc thiên chân,
Minh nguyệt thanh phong chuyển pháp luân.
Nhất đại tàng kinh đô thuyết tận,
Bất tri thuỳ thị cá trung nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi riêng cõi giữ thiên chơn,
Gió mát trăng thanh chuyển pháp xong.
Một đại tạng kinh đều nói hết,
Biết ai là kẻ ở bên trong.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non ngàn riêng xứ hưởng thiên chân
Gió mát trăng thanh chuyển pháp luân
Một đại tạng kinh đều nói hết
Đâu hay ai đó ở bên trong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời