山居百詠其九十九

山居亦在苦娑婆,
百歲光陰一剎那。
盡此報身生極樂,
前頭險路已無多。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 099

Sơn cư diệc tại khổ Sa Bà,
Bách tuế quang âm nhất sát na.
Tận thử báo thân sinh Cực Lạc,
Tiền đầu hiểm lộ dĩ vô đa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi vẫn ở cõi Ta Bà
Trăm tuổi nhanh như một sát na
Ngay báo thân này tròn vóc Phật
Trước đầu lối thẳm đã gần qua


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong non như ở cõi Ta Bà
Trăm tuổi chừng như một sát na
Nay được báo thân sinh Cực Lạc
Trước đầu lối hiểm đã gần qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời