山居百詠其九十八

山居滿目是青山,
峻疊崎嶇行路難。
行到水窮山盡處,
自然得到不空還。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 098

Sơn cư mãn mục thị thanh sơn,
Tuấn điệp khi khu hành lộ nan.
Hành đáo thuỷ cùng sơn tận xứ,
Tự nhiên đắc đáo bất không hoàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi đầy mắt ấy non xanh,
Cao thấp quanh co đá chập chồng.
Đi đến nước cùng non tận chỗ,
Tự nhiên được báu chẳng về không.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao thoả mắt ấy non xanh
Hiểm trở cheo leo bước gập ghềnh
Nước tận non cùng đi đến đó
Tự nhiên đạt đạo chẳng về không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Ẩn cư trong mắt tầm non xanh
Cao ngất đường đi khó gập ghành
Đến chốn tận cùng non nước cảnh
Tự nhiên đạt tới giới không ranh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời