山居百詠其九十七

山居見道已忘山,
萬法由來本自閑。
南北東西渾不辨,
此身常寂太虛間。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 097

Sơn cư kiến đạo dĩ vong sơn,
Vạn pháp do lai bản tự nhàn.
Nam bắc đông tây hồn bất biện,
Thử thân thường tịch thái hư gian.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thấy đạo đã quên non,
Muôn pháp đều như tự vuông tròn.
Bốn hướng như nhau phân chẳng được,
Thái hư chốn ấy dưỡng thân toàn.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi cao thấy đạo liền quên núi
Muôn pháp xưa nay vốn tự nhàn
Nam bắc đông tây đâu dị biệt
Thân này thường tịch cõi hư gian

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Ẩn cư thức đạo khí non an
Vạn pháp cội căn tự khắc nhàn
Bốn hướng tụ hồn chẳng biến tán
Thân rày yên tịnh với không gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời