山居百詠其九十六

山居渾不厭居山,
就樹誅茅縛半間。
一箇老僧猶是窄,
豈容俗客到禪關。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 096

Sơn cư hồn bất yếm cư sơn,
Tựu thụ tru mao phược bán gian.
Nhất cá lão tăng do thị trách,
Khởi dung tục khách đáo thiền quan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi chẳng chán cảnh núi non,
Tranh lá sơ sài am cỏn con.
Chỉ một lão tăng còn chật hẹp,
Khách trần tá túc chỗ đâu còn.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở núi mà đâu chán núi non
Đơn sơ tranh lá mái am con
Lão tăng một chỗ nằm chưa đủ
Khách tục làm sao trọ cõi thiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời