山居百詠其九十五

山居覆屋只苫茅,
冷淡情虛絕世交。
一片白雲橫谷口,
幾多歸鳥盡迷巢。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 095

Sơn cư phúc ốc chỉ thiêm mao,
Lãnh đạm tình hư tuyệt thế giao.
Nhất phiến bạch vân hoành cốc khẩu,
Kỷ đa quy điểu tận mê sào.

 

Dịch nghĩa

Ở núi, mái che chỉ là tranh cỏ,
Tình cảm lạnh nhạt không có thực cứ để mặc cho đời.
Một làn mây trắng bay ngang cửa động,
Không biết bao nhiêu cánh chim chiều quên tổ cứ lượn loanh quanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ở núi nhà vây rặt cỏ tranh,
Tình phàm lạnh nhạt mặc nhân gian.
Một làn mây trắng bay ngang động,
Quên tổ, chim chiều mãi lượn quanh.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi nhà lợp chỉ bằng tranh,
Dứt hết giao tình giữ đạm thanh.
Mây trắng dừng ngang che cửa động,
Chim chiều quên ổ lượng chung quanh.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non sâu cỏ dại phủ lều tranh
Ấm lạnh nhân gian cũng mặc đành
Mây trắng bay ngang che cửa động
Chim chiều quên tổ lượn bay quanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời