山居百詠其九十四

山居道者有何能,
法法全彰最上乘。
瞬目揚眉皆祖意,
拈椎豎拂亦真情。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 094

Sơn cư đạo giả hữu hà năng,
Pháp pháp toàn chương tối thượng thừa.
Thuấn mục dương my giai Tổ ý,
Niêm truỳ thụ phất diệc chân tình.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi nhà đạo tài chi hơn,
Mỗi pháp toàn bày tối thượng thừa.
Chớp mắt nhướng mày đều ý Tổ,
Niêm chuỳ dựng phất cũng tình chân.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao đạo sĩ thật tài thông
Mỗi pháp bày ra có lạ lùng
Nhướng mắt dương mi đều ý Tổ
Cầm chuỳ dựng phất cũng tình chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời