山居百詠其九十三

山居葉落悉歸根,
獨露真常顯法身。
此事不明多費力,
百城煙水渺無垠。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 093

Sơn cư diệp lạc tất quy căn,
Độc lộ chân thường hiển pháp thân.
Thử sự bất minh đa phí lực,
Bách thành yên thuỷ diểu vô ngân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi lá rụng thảy về căn,
Bày hiện chân thường tỏ pháp thân.
Việc đó chẳng rành hao sức lắm,
Trăm thành nước lửa rộng không ngần.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao lá rụng liền về cội
Riêng lộ chân thường tỏ pháp thân
Việc đó không tường hao sức lực
Trăm thành nước lửa rộng vô cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời