山居百詠其九十

山居清苦不奢華,
客到蒿湯便當茶。
具眼舌頭知味好,
通身洒落早歸家。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 090

Sơn cư thanh khổ bất xa hoa,
Khách đáo hao thang tiện đương trà.
Cụ nhãn thiệt đầu tri vị hảo,
Thông thân sái lạc tảo quy gia.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi nghèo sạch chẳng xa hoa,
Nước lá thay trà đãi khách xa.
Mắt sáng lưỡi kề biết vị tốt,
Toàn thân nhẹ nhỏm sớm về nhà.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao thanh đạm chẳng xa hoa
Khách đến thanh hao nấu thế trà
Vị tốt trông qua liền đã biết
Toàn thân khoan khoái vội về nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời