山居百詠其八十七

山居悟得一真空,
那問南宗與北宗。
如意寶珠持在手,
光明何處不圓通。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 087

Sơn cư ngộ đắc nhất chân không,
Na vấn Nam tông dữ Bắc tông.
Như ý Bảo Châu trì tại thủ,
Quang minh hà xứ bất viên thông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi rõ được lẽ chân không,
Sao hỏi Nam tông với Bắc tông,
Như ý Bửu Châu tay nắm giữ,
Chốn nào soi sáng chẳng tròn thông.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao ngộ đắc lẽ chân không
Nào hỏi Nam Tông với Bắc tông
Như ý Bảo châu tay nắm giữ
Nơi nơi sáng tỏ thảy viên thông

15.00
Trả lời