山居百詠其八十六

山居客到問禪宗,
始覺從前錯用功。
開口已知來歷處,
可憐不識悟真空。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 086

Sơn cư khách đáo vấn thiền tông,
Thuỷ giác tòng tiền thác dụng công.
Khai khẩu dĩ tri lai lịch xứ,
Khả liên bất thức ngộ chân không.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi khách đến hỏi thiền tông,
Mới biết từ xưa lỗi dụng công.
Mở miệng đã thông nơi gốc rễ,
Thương thay chẳng biết rõ chân không.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao khách đến hỏi thiền tông
Mới biết từ xưa lỡ dụng công
Mở miệng biết ngay nơi cội rễ
Khá thương chẳng biết ngộ chân không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời