山居百詠其八十五

山居路險信難通,
瞎漢焉能達此宗。
只許作家施手段,
相逢盡在不言中。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 085

Sơn cư lộ hiểm tín nan thông,
Hạt hán yên năng đạt thử tông.
Chỉ hứa tác gia thi thủ đoạn,
Tương phùng tận tại bất ngôn trung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi đường hiểm khó thông nơi,
Mù mắt làm sao đến thảnh thơi.
Chỉ bậc tác gia tung thủ đoạn,
Gặp nhau ngay chỗ trọn không lời.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao đường hiểm khó thông rồi
Mù mắt làm sao thấu việc đời
Duy có tác gia bày thủ đoạn
Gặp nhau tận ở chỗ không lời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời