山居百詠其八十四

山居別是一家風,
不與人間趣味同。
木馬奔嘶天外去,
杳無音信絕行蹤。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 084

Sơn cư biệt thị nhất gia phong,
Bất dữ nhân gian thú vị đồng.
Mộc mã bôn tê thiên ngoại khứ,
Diểu vô âm tín tuyệt hành tung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi riêng dựng một gia phong,
Chẳng với người đời thú vị đồng,
Ngựa gỗ trông mây rong ruổi hí,
Bặt không âm tín dứt hành tung.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao riêng dựng một gia phong
Đâu với người đời thú vị chung
Ngựa gỗ ngoài trời vang tiếng hí
Mịt mù tin tức dứt hành tung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời