山居百詠其八十三

山居峭壁凜然寒,
寶劍當軒孰敢看。
外道邪魔俱腦裂,
老僧禪定正輕安。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 083

Sơn cư tiễu bích lẫm nhiên hàn,
Bảo kiếm đương hiên thục cảm khan.
Ngoại đạo tà ma câu não liệt,
Lão tăng thiền định chính khinh an.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi đá dựng lạnh vô vàn,
Kiếm báu treo hiên loé nhãn quang.
Chẻ óc tà ma phường ngoại đạo,
Thầy già thiền định vẫn vui an.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao vách dựng lạnh vô cùng
Kiếm báu ngoài hiên dám ghé nhìn
Ngoại đạo tà ma đều chẻ óc
Lão tăng thiền định thật ung dung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời