山居百詠其八十二

山居知識異常倫,
明鏡當臺辨驗人。
妍醜難瞞都照出,
本來明鏡絕疏親。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 082

Sơn cư tri thức dị thường luân,
Minh kính đương đài biện nghiệm nhân.
Nghiên xú nan man đô chiếu xuất,
Bản lai minh kính tuyệt sơ thân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi quen biết chẳng ngại ngần,
Gương sáng đài cao nghiệm lựa nhân.
Tốt xấu khó che đều rọi suốt,
Xưa nay gương sáng chẳng sơ thân.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao hiểu biết khác đời thường
Gương sáng đài cao rọi tỏ tường
Đẹp xấu khó lừa đều chiếu rõ
Xưa nay gương sáng chẳng sơ thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời