山居百詠其七十九

山居四畔起煙霞,
石鼎焚香誦法華。
三界無安如火宅,
老僧長駕白牛車。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 079

Sơn cư tứ bạn khởi yên hà,
Thạch đỉnh phần hương tụng Pháp Hoa.
Tam giới vô an như hoả trạch,
Lão tăng trường giá bạch ngưu xa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi bốn phía dậy yên hà,
Đảnh đá phần hương tụng Pháp Hoa.
Ba cõi không yên như lửa đốt,
Gác xe trâu trắng lão tăng ra.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao bốn phía nổi yên hà
Lư đá châm hương tụng Pháp Hoa
Ba cõi không yên dường lửa cháy
Xe trâu tăng lão giục chơi xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời