山居百詠其七十六

山居欲入覓天真,
先讀開蒙上大人。
讀到牢關知禮處,
十方世界現全身。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 076

Sơn cư dục nhập mịch thiên chân,
Tiên độc khai mông thượng đại nhân.
Độc đáo lao quan tri lễ xứ,
Thập phương thế giới hiện toàn thân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi muốn đến kiếm thiên chân,
Trước đọc vỡ lòng, thượng đại nhân,
Đọc đến "cửa lao" nơi biết lễ,
Mười phương thế giới hiện toàn thân.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao muốn tỏ được thiên chân
Trước học khai tâm bậc đại nhân
Đọc đến ''cửa lao'' tường xứ lễ
Mười phương thế giới hiện toàn thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời