Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2008 07:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/06/2008 08:23

山居百詠其七十

山居獨樂自家知,
左右逢源任所之。
心地若能無罣礙,
何妨說偈與吟詩。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 070

Sơn cư độc lạc tự gia tri,
Tả hữu phùng nguyên nhậm sở chi.
Tâm địa nhược năng vô quái ngại,
Hà phương thuyết kệ dữ ngâm thi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi vui thích một mình hay,
Bốn phía đều như mặc đó đây,
Nếu được cõi lòng không khuất lấp,
Mặc tình ngâm vịnh sống qua ngày.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Thú vui ở núi một mình hay,
Quyền chức, đón đưa mặc đó đây.
Ví có lòng lảnh không vướng mắc,
Ngâm thơ, giảng kệ chẳng gì lay.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao vui thú tự mình hay
Bốn phía tầm chân thoả ý này
Lòng dạ nếu như không vướng bận
Ngâm thơ giảng kệ mặc tình ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời