山居百詠其六十九

山居默坐養希夷,
額下藏珠要保持。
開口向人言不得,
點頭唯許自家知。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 069

Sơn cư mặc toạ dưỡng hy di,
Ngạch hạ tàng châu yếu bảo trì.
Khai khẩu hướng nhân ngôn bất đắc,
Điểm đầu duy hứa tự gia tri.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi ngồi lặng dưỡng tâm linh,
Hạt châu trên trán khéo giữ gìn,
Mở miệng với người lời chẳng có,
Gật đầu chỉ để tấc lòng tin.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao tĩnh toạ dưỡng tâm linh
Trên trán hạt châu hãy giữ gìn
Mở miệng với người lời chẳng được
Gật đầu tỏ rõ một lòng tin

Chưa có đánh giá nào
Trả lời