山居百詠其六十五

山居窮理自歡娛,
不被虛名幻相拘。
三教本來同一體,
非僧非道亦非儒。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 065

Sơn cư cùng lý tự hoan ngu,
Bất bị hư danh huyễn tướng câu.
Tam giáo bản lai đồng nhất thể,
Phi Tăng phi Đạo diệc phi Nho.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi tột lý tự mình vui,
Chẳng bị danh hư tướng huyễn thu,
Ba giáo vốn là đồng một thể,
Không Tăng không Đạo cũng không Nhu.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao đạt lý tự hân hoan
Chẳng bị hư danh huyễn tướng ràng
Tam giáo vốn là chung một thể
Không Nho không Đạo cũng không Tăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời