山居百詠其六十二

山居唯置一禪床,
定裏心忘法亦忘。
臨濟德山施棒喝,
老僧不動見空王。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 062

Sơn cư duy trí nhất thiền sàng,
Định lý tâm vong pháp diệc vong.
Lâm Tế Đức Sơn thi bổng hát,
Lão tăng bất động kiến Không Vương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi chỉ để một thiền giường,
Tâm pháp cả hai thảy chẳng nương,
Lâm Tế Đức Sơn còn đánh hét,
Lão tăng lẳng lặng thấy Không Vương.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên non chỉ đặt chiếc giường thiền
Tâm pháp đôi đường thảy đã quên
Lâm Tế Đức Sơn thi đánh hét
Lão tăng bất động thấy Không Vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời