山居百詠其六十一

山居客到問工夫,
寂照雙忘一字無。
莫怪老僧無法說,
從來懶得起規模。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 061

Sơn cư khách đáo vấn công phu,
Tịch chiếu song vong nhất tự vô.
Mạc quái lão tăng vô pháp thuyết,
Tòng lai lãn đắc khởi quy mô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi khách đến hỏi công phu,
Tịch chiếu đều quên một chữ vô,
Chớ lạ thầy già không pháp nói,
Lâu nay lười biếng có qui mô.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao khách đến hỏi tu hành
Tịch chiếu đều quên một chữ không
Chớ lạ lão tăng đâu thuyết pháp
Lâu nay lười biếng đã quen phần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ban Nhược

Ở núi, khách đến hỏi dụng công,
Lặng, soi quên sạch, một chữ không.
Chớ lạ tăng đây chẳng pháp nói,
Xưa nay lười biếng đã quen lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời