山居百詠其六十

山居趺坐一蒲團,
日用工夫在反觀。
本命元辰知落處,
舌頭不被別人瞞。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 060

Sơn cư phu toạ nhất bồ đoàn,
Nhật dụng công phu tại phản quan.
Bản Mệnh, Nguyên Thần tri lạc xứ,
Thiệt đầu bất bị biệt nhân man.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi ngồi vững một bồ đoàn,
Hằng dụng công phu tự phản quan,
Bổn mạng nguyên thần đà biết trước,
Lưỡi đầu khỏi bị kẻ khi man.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao tĩnh toạ một bồ đoàn
Ngày tháng công phu tự phản quan
Bổn mạng nguyên thần tường xứ đạo
Lưỡi đầu chẳng để kẻ khinh man

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ban Nhược

Ở núi, gối cỏ xếp chân ngồi,
Hằng bữa công phu phản quan thôi!
Thấu hiểu bản tâm đến rốt ráo,
Lưỡi lời kẻ khác chẳng lừa rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời