山居百詠其五十九

山居勝境異尋常,
普示諸人不覆藏。
水鳥樹林宣妙法,
高山平地總西方。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 059

Sơn cư thắng cảnh dị tầm thường,
Phổ thị chư nhân bất phúc tàng.
Thuỷ điểu thụ lâm tuyên diệu pháp,
Cao sơn bình địa tổng tây phương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi cảnh đẹp khác tầm thường,
Khắp để người xem chẳng dấu tàng,
Chim nước cây rừng bày diệu pháp,
Non cao đất phẳng thảy Tây phương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao thắng cảnh khác tầm thường
Bày khắp người xem chẳng ẩn tàng
Chim nước cây rừng phô diệu pháp
Núi cao đất rộng thảy Tây Phương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời