山居百詠其五十八

山居苦行一頭陀,
廢寢忘餐自琢磨。
了得唯心真淨土,
方知極樂在娑婆。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 058

Sơn cư khổ hành nhất đầu đà,
Phế tẩm vong xan tự trác ma.
Liễu đắc duy tâm chân Tịnh Độ,
Phương tri Cực Lạc tại Sa Bà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi hạnh khó nhất đầu đà,
Bỏ ngủ quên ăn giũa mài ta,
Thấu lẽ duy tâm chân Tịnh Độ,
Mới hay Cực Lạc tại Ta Bà.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao khổ hạnh một đầu đà
Quên ngủ quên ăn mài dũa ta
Thấu được duy tâm chân Tịnh Độ
Mới hay Cực Lạc tại Sa Bà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời