山居百詠其五十五

山居參學志孤高,
為道忘軀不憚勞
坐到五更天欲曉,
青松滴露濕禪袍。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 055

Sơn cư tham học chí cô cao,
Vị đạo vong khu bất đạn lao
Toạ đáo ngũ canh thiên dục hiểu,
Thanh tùng trích lộ thấp thiền bào.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi tham học chí riêng cao,
Vì đạo quên mình chẳng nại lao,
Ngồi đến canh năm trời rựng sáng,
Tùng xanh móc nhễu ướt thiền bào.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở núi chí cao siêng tham học
Quên mình vì đạo ngại ngần đâu
Suốt đêm ngồi đến khi trời sáng
Giọt móc tùng xanh đẫm áo tu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời