山居百詠其五十二

山居平地有深坑,
只貴當人具眼明。
伏虎降龍皆末事,
法身不動悟無生。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 052

Sơn cư bình địa hữu thâm khanh,
Chỉ quý đương nhân cụ nhãn minh.
Phục hổ giáng long giai mạt sự,
Pháp thân bất động ngộ vô sinh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi bình địa có thâm khanh,
Chỉ quí người đi mắt sáng lanh,
Trói cọp dẹp rồng là việc mọn,
Pháp thân chẳng động rõ vô sanh.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao đất phẳng có hang thâm
Chỉ quý người xưa mắt sáng trưng
Trói cọp bắt rồng đều việc nhỏ
Pháp thân chẳng động ngộ vô sinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời