山居百詠其四十七

山居遙窈自無塵,
不假修持見本真。
真佛何曾離左右,
今人便是舊時人。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 047

Sơn cư dao yểu tự vô trần,
Bất giả tu trì kiến bản chân.
Chân phật hà tằng ly tả hữu,
Kim nhân tiện thị cựu thì nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi diệu vợi bụi không vương,
Chẳng đợi tu trì thấy bản chân,
Phật thật đâu từng rời gang tấc,
Người nay chính thật cựu thời nhân.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bụi trần nào vướng chốn non cao
Chẳng đợi tu hành mới ngộ sao
Phật thật có đâu rời nửa bước
Người nay cũng chính kẻ năm nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời