山居百詠其四十五

山居獨坐大雄峰,
面面軒窗處處通。
雲去雲來遮不住,
一乘高顯太虛空。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 045

Sơn cư độc toạ Đại Hùng Phong,
Diện diện hiên song xứ xứ thông.
Vân khứ vân lai già bất trú,
Nhất thừa cao hiển thái hư không.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi riêng cõi Đại Hùng Phong,
Bốn mặt thênh thang chốn chốn thông,
Mây tới mây lui che chẳng kín,
Nhất thừa cao tỏ thái hư không.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao riêng cõi Đại Hùng Phong
Bốn phía nhìn ra xứ xứ thông
Mây tới mây đi che chẳng ở
Bay vào lồng lộng chốn hư không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời