山居百詠其四十四

山居常撫不絃琴,
一曲無生悅我心。
直下反聞聞自性,
誰家屋裏沒觀音。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 044

Sơn cư thường phủ bất huyền cầm,
Nhất khúc vô sinh duyệt ngã tâm.
Trực hạ phản văn văn tự tính,
Thuỳ gia ốc lý một Quan Âm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thường khảy đờn không dây,
Một khúc vô sanh thoả thích tâm,
Ngay đó xoay nghe nghe tự tánh,
Nhà ai không có Phật Quan Âm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao thường gảy chiếc đàn không
Một khúc vô sinh thoả tấc lòng
Liền đó lại nghe nghe tự tánh
Trong nhà ai cũng một Quan Âm

15.00
Trả lời