山居百詠其四十

山居風物自天然,
大道昭昭在目前。
不識祖宗親密旨,
徒勞念佛與參禪。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 040

Sơn cư phong vật tự thiên nhiên,
Đại đạo chiêu chiêu tại mục tiền.
Bất thức Tổ tông thân mật chỉ,
Đồ lao niệm Phật dữ tham thiền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi phong vật vốn thiên nhiên,
Đạo lớn rành rành trước mắt liền,
Ý nhiệm Tổ tông không biết đến,
Uổng công niệm Phật với tham thiền.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao phong vật vốn thiên nhiên
Đạo lớn bày ra trước mắt xem
Ý chỉ tổ tông nào biết đến
Cần chi niệm Phật với tham thiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời