山居百詠其三十九

山居寂寞正則宜,
好把良心養片時。
月照寒松明祖意,
箇中能有幾人知。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 039

Sơn cư tịch mịch chính tắc nghi,
Hảo bả lương tâm dưỡng phiến thì.
Nguyệt chiếu hàn tùng minh Tổ ý,
Cá trung năng hữu kỷ nhân tri.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi yên lặng thích thú thay,
Khéo giữ lương tâm dưỡng tháng ngày,
Tùng lạnh trăng soi bày ý Tổ,
Trong đây được có mấy người hay.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao lặng lẽ hợp lòng thay
Khéo giữ lương tâm dưỡng tháng ngày
Tùng lạnh trăng soi ngời ý Tổ
Bên trong có được mấy người hay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời