山居百詠其三十六

山居遣興偶成詩,
人若耽詩亦是癡。
生死命根如未斷,
莫存知見把心欺。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 036

Sơn cư khiển hứng ngẫu thành thi,
Nhân nhược đam thi diệc thị si.
Sinh tử mệnh căn như vị đoạn,
Mạc tồn tri kiến bả tâm khi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi khiển hứng chợt thành thi,
Nhưng nếu mê thi cũng lại si,
Sống chết mạng căn như chửa dứt,
Chớ đem thấy biết để lòng khi.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao khiển hứng chợt thành thi
Nhưng quá đam mê lại hoá si
Sống chết mạng căn như chửa dứt
Đừng đem sống chết dối lòng chi

14.00
Trả lời