山居百詠其三十三

山居晦跡養真心,
多少狂迷逐外尋。
始信古人言不錯,
無絃琴上孰知音。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 033

Sơn cư hối tích dưỡng chân tâm,
Đa thiểu cuồng mê trục ngoại tầm.
Thuỷ tín cổ nhân ngôn bất thác,
Vô huyền cầm thượng thục tri âm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi mai danh dưỡng chân tâm,
Nhiều kẻ lầm mê rong ruỗi tầm,
Mới biết người xưa lời chẳng dối,
Không dây đờn nọ đấy tri âm.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao ở ẩn dưỡng chân tâm
Bao kẻ ngu ngơ vọng ngoại tầm
Mới biết người xưa lời chẳng quấy
Đờn không dây mới bực tri âm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời