山居百詠其三十二

山居默坐是真修,
學道無如歇念頭。
衣裏明珠原不失,
何須辛苦外邊求。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 032

Sơn cư mặc toạ thị chân tu,
Học đạo vô như yết niệm đầu.
Y lý minh châu nguyên bất thất,
Hà tu tân khổ ngoại biên cầu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi tỉnh lặng thật chân tu,
Học đạo gì hơn dứt niệm đầu,
Chéo áo minh châu còn sẵn đó,
Lựa là cay đắng khắp nơi cầu.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở non tĩnh toạ mới chân tu
Học đạo đâu hơn dứt niệm đầu
Trong áo minh châu còn chửa mất
Cớ chi cay đắng khắp nơi cầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời