山居百詠其三十一

山居歸隱樂先天,
默契真如教外傳。
大道本來無所染,
莫萌妄念污心田。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 031

Sơn cư quy ẩn lạc tiên thiên,
Mặc khiết chân như giáo ngoại truyền.
Đại đạo bản lai vô sở nhiễm,
Mạc manh vọng niệm ố tâm điền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi quy ẩn giữ tiên thiên,
Thầm tỏ chân như giáo ngoại truyền,
Đạo lớn xưa nay không chỗ nhiễm,
Chớ cho vọng tưởng nhớp tâm điền.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao quy ẩn giữ tiên thiên
Trực ngộ chân như giáo ngoại truyền
Đạo lớn xưa nay không chỗ nhiễm
Đừng nên vọng tưởng hại tâm điền

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời