山居百詠其二十八

山居老衲念成灰,
倚杖閑觀松竹梅。
佛祖尚然猶懶做,
客來只得強相陪。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 028

Sơn cư lão nạp niệm thành hôi,
Ỷ trượng nhàn quan tùng trúc mai.
Phật tổ thượng nhiên do lãn tố,
Khách lai chỉ đắc cưỡng tương bồi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi sãi già ý lặng nguôi,
Chống gậy nhàn xem tùng trúc vui,
Phật Tổ hãy còn chưa muốn gặp,
Không lẽ khách tìm lại bỏ lui.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao sư cụ nguội lòng trần
Chống gậy nhàn xem cảnh trúc tùng
Phật tổ hoá thân còn chẳng muốn
Khách thăm chỉ gượng bước theo chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời