山居百詠其二十四

山居茅屋兩三間,
樂道忘情不掩關。
鵲噪鴉鳴談般若,
清風明月伴僧閑。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 024

Sơn cư mao ốc lưỡng tam gian,
Lạc đạo vong tình bất yểm quan.
Thước táo nha minh đàm Bát Nhã,
Thanh phong minh nguyệt bạn tăng nhàn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi tranh lá một vài gian,
Vui đạo quên tình cửa mở toang,
Lũ quạ kêu ran đàm Bát Nhã,
Trăng trong gió mát bạn tăng nhàn.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non sâu nhà lá một đôi gian
Lạc đạo vong tình cửa mở toang
Thước gọi quạ kêu lời Bát Nhã
Trăng trong gió mát bạn tăng nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời