山居百詠其二十二

山居觸處體安然,
亦可方兮亦可圓。
只有兩般除不得,
飢來喫飯困來眠。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 022

Sơn cư xúc xứ thể an nhiên,
Diệc khả phương hề diệc khả viên.
Chỉ hữu lưỡng ban trừ bất đắc,
Cơ lai khiết phạn khốn lai miên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi nơi đâu cũng an nhiên,
Dù việc vuông tròn chẳng luỵ phiền,
Chỉ có hai điều trừ chẳng được,
Mệt thì nằm ngủ, đói ăn liền.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao chốn chốn thảy an nhiên
Đâu để tròn vuông chuốc luỵ phiền
Duy có hai điều không bỏ được
Mệt thì nằm ngủ, đói ăn liền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời