山居百詠其十八

山居養拙度餘年,
榮辱分明在目前。
實乃世情朝暮改,
必然滄海變桑田。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 018

Sơn cư dưỡng chuyết độ dư niên,
Vinh nhục phân minh tại mục tiền.
Thực nãi thế tình triêu mộ cải,
Tất nhiên thương hải biến tang điền.

 

Dịch nghĩa

Ở vụng chốn núi rừng cho qua những ngày còn lại,
Cái vinh nhục đều nhận rõ cả.
Nếu tình đời thực sự thay đổi sáng tối,
Hẳn là diễn ra cảnh bãi bể nương dâu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Năm tàn vụng sống chốn rừng sâu,
Vinh nhục trần gian có lạ đâu.
Nếu để tình đời nhầm sớm tối,
Hẳn là bãi biển hoá nương dâu.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi giấu vụng sống năm tàn,
Vinh nhục kìa ta thấy rõ ràng.
Vốn thật tình đời chiều sáng đổi,
Tất nhiên sự thế biến thương tang.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rừng sâu sống vụng hết năm tàn
Vinh nhục lạ gì cõi thế gian
Đã biết tình đời luôn biến cải
Bể dâu chung cuộc có chi bàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời