山居百詠其十六

山居卜築隱巖阿,
免得隨流逐世波。
知足安貧常快樂,
木人齊唱太平歌。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 016

Sơn cư bốc trúc ẩn nham a,
Miễn đắc tuỳ lưu trục thế ba.
Tri túc an bần thường khoái lạc,
Mộc nhân tề xướng thái bình ca.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi hang đá gởi tuổi già,
Danh lợi thói đời thân tránh xa,
Biết đủ yên nghèo thường khoái lạc,
Người cây múa hát thái bình ca.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở hang non thẳm gởi thân già
Chẳng để lợi danh lôi cuốn ta
Biết đủ, yên nghèo thường khoái lạc
Người ,cây cùng hát thái bình ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời