Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2008 06:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/06/2008 08:16

山居百詠其十四

山居門掩竹林幽,
雲自飛兮水自流。
守己安貧隨分過,
有人問我只低頭。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 014

Sơn cư môn yểm trúc lâm u,
Vân tự phi hề thuỷ tự lưu.
Thủ kỷ an bần tuỳ phận quá,
Hữu nhân vấn ngã chỉ đê đầu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thay cửa ngàn trúc sâu,
Mây tự bay chừ nước tự xuôi,
Giữ nết yên nghèo tùy phận gặp,
Chợt ai hỏi đến chỉ nghiêng đầu.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Thay cửa là rừng trúc núi sâu,
Mây bay nước chảy tự nhiên sao.
Yên nghèo là phận tuỳ người gặp,
Ai hỏi vân vi chỉ cúi đầu.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao che cửa trúc thanh u
Nước chảy mây bay tự lãng du
Giữ đạo vui nghèo tuỳ phận đến
Có ai mà hỏi cuối nghiêng đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời