山居百詠其十一

山居老衲百無能,
供佛常然一盞燈。
不假添油光燦爛,
十方世界悉皆明。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 011

Sơn cư lão nạp bách vô năng,
Cung Phật thường nhiên nhất trản đăng.
Bất giả thiêm du quang xán lạn,
Thập phương thế giới tất giai minh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi già cả vụng trăm đường,
Đèn tâm dâng cúng đấng pháp vương,
Đâu rảnh thêm dầu đèn vẫn sáng,
Làu làu tỏ rạng khắp mười phương.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao già cả vụng trăm đường
Một chén đèn tâm cúng Phật thường
Chẳng rót dầu thêm mà vẫn sáng
Ngời ngời chiếu tỏ cả mười phương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời